Hướng dẫn cách dùng hàm NOW trong Excel-How to use the Excel NOW function

Facebook:
Google +:
Chèn ngày và giờ hiện tại vào trong ô
Hàm NOW trong Excel, Hàm trả về số seri của ngày và thời gian hiện tại
Hàm NOW() trả về ngày giờ hiện tại
Cú pháp hàm NOW trong excel
Hàm NOW – Hàm trả về ngày và giờ hiện tại trong Excel
Ngày giờ trong Excel
hàm hiển thị giờ hiện tại trong excel
hàm lấy giờ hiện tại trong excel
hàm lấy giờ phút giây trong excel
hàm time
hàm lấy ngày tháng năm trong excel
hàm ngày tháng năm trong excel
How to use the Excel NOW function
Use Excel’s NOW Function in Date and Time Calculations
Excel NOW Function
Date & Time Functions in Excel

Nguồn: https://gymnasticshalloffame.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gymnasticshalloffame.org/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *