Giải phẫu cơ chi trên – ngắn gọn, dễ hiểu – DA18RHM

Fanpage:
Channel về Dược lý – Dược lâm sàng:
► Hãy nhấn Like và Subcribe kênh để ủng hộ mình nha.

Các cơ vùng cánh tay được chia thành hai vùng là vùng cánh tay trước và vùng cánh tay sau.
– Các cơ vùng cánh tay trước: Gồm ba cơ sắp xếp làm hai lớp: cơ nhị đầu cánh tay (lớp nông), cơ quạ cánh tay và cơ cánh tay (lớp sâu), cả 3 cơ do thần kinh cơ bì điều khiển. Có tác dụng gấp cẳng tay là chính.
– Cơ vùng cánh tay sau: Chỉ có 1 cơ là cơ tam đầu cánh tay, có 3 đầu nguyên ủy bám vào củ dưới ổ chảo xương vai (đầu dài) và mặt sau xương cánh tay (đầu ngoài, đầu trong), bám tận ở mỏm khuỷu. Cơ do dây thần kinh quay chi phối vận động có nhiệm vụ là duỗi cẳng tay.

Khuỷu: Khuỷu nối cẳng tay vào cánh tay gồm có các vùng ở phía trên và dưới nếp khuỷu ba khoát ngón tay. Phía trước là vùng khuỷu trước, phía sau là vùng khuỷu sau, chính giữa là khớp khuỷu. Ở vùng khuỷu trước, có ba toán cơ tạo nên hố khuỷu:
– Toán cơ mỏm trên lồi cầu trong: gồm cơ sấp tròn, cơ gấp cổ tay quay, cơ gan tay dài, cơ gấp cổ tay trị, cơ gấp chung các ngón tay nông và sâu. Các cơ này có nguyên ủy bám vào mỏm trên lồi cầu trong xương cánh tay và đi xuống cẳng tay.
– Toán cơ mỏm trên lồi cầu ngoài: gồm cơ ngửa tay, cơ cánh tay quay, cơ duỗi cổ tay quay dài và ngắn. Các cơ này có nguyên ủy bám vào bờ ngoài xương cánh tay hoặc mỏm trên lồi cầu ngoài và đi xuống cẳng tay.
– Toán cơ giữa: gồm có phần dưới cơ cánh tay và cơ nhị đầu cánh tay.
Ba toán cơ tạo nên hai rãnh: rãnh nhị đầu ngoài và rãnh nhị đầu trong cách nhau bởi cơ nhị đầu. Hai rãnh gặp nhau ở phía dưới tạo thành hình chữ V (tương đương với hố kheo chi dưới). Có mạch máu thần kinh đi trong các rãnh này.

Các cơ cẳng tay: Cẳng tay được giới hạn từ đường thẳng ngang ở dưới nếp gấp khuỷu ba khoát ngón tay đến nếp gấp xa nhất ở cổ tay. Cẳng tay chia làm hai vùng: vùng cẳng tay trước và vùng cẳng tay sau, ngăn cách nhau bởi xương quay, xương trụ và màng gian cốt.
Vùng cẳng tay trước có nền là mặt trước xương quay, mặt trước màng gian cốt, mặt trước và mặt trong xương trụ. Bên trong ngăn cách với vùng cẳng tay sau bởi mỏm khủy và bờ sau xương trụ. Gồm 8 cơ có động tác gấp ngón tay và bàn tay, sấp bàn tay, chia làm 3 lớp:
+ Lớp nông: Cơ sấp tròn, cơ gấp cổ tay quay, cơ gan tay dài, cơ gấp cổ tay trụ.
+ Lớp giữa: Cơ gấp các ngón nông.
+ Lớp sâu: Cơ gấp các ngón sâu, cơ gấp ngón cái dài, cơ sấp vuông.
Hầu hết do dây thần kinh giữa chi phối vận động ngoại trừ cơ gấp cổ tay trụ và hai bó trong của cơ gấp các ngón tay sâu do thần kinh trụ chi phối.
Vùng cẳng tay sau có nền là mặt sau xương trụ, mặt sau màng gian cốt, mặt sau và mặt ngoài xương quay. Các cơ xếp thành 2 lớp:
+ Lớp nông: gồm hai nhóm:
Nhóm ngoài: cơ cánh tay quay, cơ duỗi cổ tay quay dài, cơ duỗi cổ tay quay ngắn.
Nhóm sau: cơ duỗi các ngón, cơ duỗi ngón út, cơ duỗi cổ tay trụ, cơ khuỷu.
+ Lớp sâu: cơ dạng ngón cái dài, cơ duỗi ngón cái ngắn, cơ duỗi ngón cái dài, cơ duỗi ngón trỏ, cơ ngữa.
Thần kinh chi phối cho các cơ vùng cánh tay sau là dây thần kinh quay, nhiệm vụ là ngữa bàn tay duỗi ngón tay và bàn tay.

Bàn tay giới hạn từ nếp gấp cổ tay xa nhất đến đầu các ngón tay, được chia làm hai phần: gan tay và mu tay.
Các cơ bàn tay gồm các cơ mô cái, cơ mô út, các cơ gian cốt mu tay và gan tay và cơ giun. Các cơ này do dây thần kinh giữa và trụ chi phối vận động.

Giọng đọc: Nông Thanh Phương
yduoctravinh.blogspot.com

Nguồn: https://gymnasticshalloffame.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gymnasticshalloffame.org/yoga/

  • 1:21 cơ duỗi ngón cái ngắn chứ b

    Nguyễn Thị Mến June 27, 2020 6:51 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *