Đặc điểm giải phẫu vùng cẳng tay trước

Vùng cẳng tay trước có 8 cơ, chia làm 3 lớp: nông, giữa và sâu
** Cơ sấp tròn
Nguyên ủy: có hai đầu, bám vào mỏm trên lồi cầu trong xương cánh tay và mỏm vẹt xương trụ.
Bám tận: giữa mặt ngoài xương quay.
Động tác: sấp bàn tay và gấp cẳng tay.
** Cơ gấp cổ tay quay
Nguyên ủy: mỏm trên lồi cầu trong xương cánh tay.
Bám tận: nền xương đốt bàn tay II.
Động tác: gấp cổ tay và khuỷu.
** Cơ gan tay dài
Nguyên ủy: mỏm trên lồi cầu trong xương cánh tay.
Bám tận: cân gan tay và mạc giữ gân gấp.
Động tác: căng cân gan tay, gấp nhẹ cổ tay.
** Cơ gấp cổ tay trụ
Nguyên ủy: mỏm trên lồi cầu trong xương cánh tay, mỏm khuỷu.
Bám tận: xương đậu, xương bàn tay V và xương móc.
Động tác: gấp và khép cổ tay.
** Cơ gấp các ngón nông
Nguyên ủy: mỏm trên lồi cầu trong xương cánh tay và mỏm vẹt.
Bám tận: đốt giữa xương ngón tay II đến V bằng hai chẽ (gân thủng) để cho gân gấp các ngón sâu xuyên qua.
Động tác: gấp khớp gian đốt gần các ngón 2, 3, 4, 5 và gấp cổ tay.
** Cơ gấp các ngón sâu
Nguyên ủy: mặt trước và mặt trong xương trụ, màng gian cốt.
Bám tận: đốt xa ngón tay II đến V (gân xuyên) sau khi xuyên qua gân thủng.
Động tác: gấp khớp gian đốt xa các ngón 2, 3, 4, 5 và gấp cổ tay.
** Cơ gấp ngón cái dài
Nguyên ủy: giữa mặt trước xương quay.
Bám tận: đốt xa xương ngón tay I.
Động tác: gấp ngón 1.
** Cơ sấp vuông
Nguyên ủy: 1/4 đầu dưới xương trụ.
Bám tận: 1/4 đầu dưới xương quay.
Động tác: sấp cẳng tay và bàn tay.
Tất cả các cơ vùng cẳng tay trước đều do thần kinh giữa chi phối ngoại trừ cơ gấp cổ tay trụ và hai bó trong của cơ gấp các ngón sâu (do thần kinh trụ).

Nguồn: https://gymnasticshalloffame.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gymnasticshalloffame.org/yoga/

 • Em cảm ơn thầy ạ.

  Ông Trọng Vlog June 17, 2020 5:07 pm Reply
 • Thầy giảng vùng cánh tay sau luôn đi ạ ❤❤❤

  Kim Nguyễn Phan Hiếu June 17, 2020 5:07 pm Reply
 • thầy giảng hay quá, em thật sự hóng những video mới của thầy <3

  Sơn Bùi June 17, 2020 5:07 pm Reply
 • Rất hay Thầy

  Cong Phan Thanh June 17, 2020 5:07 pm Reply
 • Cám ơn ad nhìu

  chauyen1208 June 17, 2020 5:07 pm Reply
 • Cám ơn Thầy !

  Hạnh Phạm June 17, 2020 5:07 pm Reply
 • Em cảm ơn thầy nhiều ạ

  duy dương June 17, 2020 5:07 pm Reply
 • thầy giảng hay quá .!

  Trường- NNT June 17, 2020 5:07 pm Reply
 • Đợi mãi thầy lại ra 😍😍. E cảm ơn thầy nhiều ạ

  anh ta June 17, 2020 5:07 pm Reply
 • Hay lắm ạ! Em cảm ơn nhiều!

  Đặng Thị Thu Sang June 17, 2020 5:07 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *